ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 ขอให้ผู้มีรายชื่อ มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ วัน พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 ชั้น 8 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนการรับเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ผู้มีรายชื่อให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเรียน 516 ชั้น 5 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี (ตึก3) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A “Dream Thailand” Public Forum Series “Coping with the Fourth Industrial Revolution: Thailand’s Economic Growth Imperatives”

A “Dream Thailand” Public Forum Series “Coping with the Fourth Industrial Revolution: Thailand’s Economic Growth Imperatives” Tuesday, 25th April 2017 at 9.30 – 11.30a.m. Registration from 09.00 a.m. Room 105 Maha Chulalongkorn Building, Chulalongkorn University More Informations Agenda >>>Click<<< Reply form >>>Click<<< Map >>>Click<<< Please RSVP by Thursday, 20th April 2017 RSVP: E-mail <isisthailand@gmail.com>; Fax […]

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ระดับดุษฏีบัณฑิต “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น รัฐศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิต จุฬา” วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2560 09.00-16.00 น. ห้อง 209 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง (รหัสหลักสูตร 2673 และ 2674  ) เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ  รุ่นที่ 6 รายละเอียด แผน ก. >>>คลิกที่นี่<<< รายละเอียด แผน ข. >>>คลิกที่นี่<<< (เรียนวันพฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา 18.00- 21.00 และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 21.00 น. รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ตึก 2 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0879322262 , 022187325  

ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือก)

รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 5 (รอบคัดเลือก) ผู้สนใจสามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อมูลเพิ่มเติมและใบสมัครเข้าร่วมโครงการ >>>คลิกที่นี่<<<

มาแล้ว! เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก84ปีจุฬาฯ ขั้นตอนการชำระและการขอรับเหรียญ

มาแล้ว! เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก84ปีจุฬาฯ   ขั้นตอนที่1 :  การชำระเงินค่าเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 84 ปีจุฬาฯ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ+จำนวนเหรียญ ที่ได้รับสิทธิ์ที่  http://www.polsci.chula.ac.th และชำระเงิน โดย  โอนเข้า บ/ช ออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย  เลขที่ บ/ช 045-2-06661-0    ชื่อบัญชี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โอนเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2560 กรุณา FAX  หรือ ส่งสำเนาใบ pay in  โปรดระบุชื่อผู้สั่งจอง (แจ้งประเภทบุคลากร หรือนิสิตปัจจุบัน         หรือนิสิตเก่า พร้อมลำดับที่ในใบรายชื่อ) +จำนวนเหรียญ ที่ได้รับสิทธิ์* มาที่ : แฟกซ์เบอร์ 02-2187246 หรือ e-mail :  thanyalak.acc@gmail.com คุณธัญลักษณ์ ศรดอก […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก และ ข) ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก. และ ข.) ประจำปีการศึกษา 2560 ภาคในเวลาราชการ (แผน ก.) รายละเอียดการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560 ภาคนอกเวลาราชการ (แผน ข.) รายละเอียดการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2560 รับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นเอกสารพร้อมสมัครได้ที่ : สำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) ตึก 3 ชั้น 9 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 0-2218-7318, 0-2218-7266    

อาจารย์ ดร.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.กนกรัตน์  เลิศชูสกุล ภาควิชาการปกครอง ที่ได้รับการตัดสินจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2559 ระดับดี จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “The Rise of the Octobrists: Power and Conflict among Former Left Wing Student Activists in Contemporary Thai Politics” (การเติบโตของคนเดือนตุลา: พลังและความขัดแย้งของนักศึกษานักกิจกรรมฝ่ายซ้ายในการเมืองไทยร่วมสมัย) วิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ณ Department of Government, London School of Economics and Political Science สหราชอาณาจักร ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ ได้ที่นี่ วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือ ชื่อ The Rise of the Octobrists in Contemporary Thailand  โดย […]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม-พฤษภาคม 2561)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาระดับมหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม-พฤษภาคม 2561) ด้วยสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติมีความประสงค์จะรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสัญญาความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 (มกราคม-พฤษภาคม 2561) ผู้ประสานงาน นายวรัตถ์ ทองบุญสิงห์ สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ โทร 02-218-3335

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้ังที่ 4 “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น”

สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้ังที่ 4 “มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น” วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2559 เวลา 9.00—15.30 ณ ห้องประชุม มาลัยหุวะนันท์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานินท์

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ : บนทางแพร่งนโยบายต่างประเทศและการเมืองภายในหลังการเลือกตั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาวิชาการ เรื่อง ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่ : บนทางแพร่งนโยบายต่างประเทศและการเมืองภายในหลังการเลือกตั้ง วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง 507  ชั้น 5 อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3) โดย ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “รัฐ คนแก่และชาวนา : ว่าด้วยเรื่องรัฐกับการเดินนโยบายเบี้ยยังชีพและการช่วยเหลือเกษตรกร”

ขอเชิญร่วมงานเสวนาในหัวข้อ “รัฐ คนแก่และชาวนา : ว่าด้วยเรื่องรัฐกับการเดินนโยบายเบี้ยยังชีพและการช่วยเหลือเกษตรกร” ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมาลัย หุวะนันท์ ชั้น 12 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 : มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น “

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 : มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น ” วันพุธที่ 19 ต.ค 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมมาลัยหุวะนันท์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์60ปี) (ตึก3)  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 46 (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 46 (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ““What’s AIIB All About? China, Asia and A Contested Global Order”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ ““What’s AIIB All About? China, Asia and A Contested Global Order” วันจันทร์ที่ 31  ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย ศูนย์ศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ  (ISIS)  #isisthailand http://www.isisthailand.org/ https://www.facebook.com/ISISThailand/ E-mail : isisthailand@gmail.com Tel : 02-2187432

ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนา เรื่อง “วิกฤติอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการแก้ไข”

ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนา เรื่อง “วิกฤติอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม และแนวทางในการแก้ไข” วิทยากร: ดร. นัทธี จิตสว่าง, คุณมาลี ศรีรัตนธรรม, คุณจินตนา แก้วขาว และ พ.ต.ท. ณัฐพล บัวบุตร ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น 12 อาคารรัฐศาสตร์ 60 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโดย ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณกานต์ ศรีสุวรรณ โทร. 081 695 6666 e-mail: karnt@karnt.com

เสวนาวิชาการ “อนุสรณ์” แห่งความเป็น (รัฐ) ศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานเสวนาวิชาการ “อนุสรณ์” แห่งความเป็น (รัฐ) ศาสตร์: พัฒนาการและทิศทางในอนาคตของความรู้ทางรัฐศาสตร์ในสังคมไทย งานเสวนาในวารเกษียณอานุราชการของ ศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถานำ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไชยันต์ ไชยพร  ภาควิชาการปกครอง ร่วมเสวนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา  ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระ สมบูรณ์  ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วันที่ 23 กันยายน 2559   เวลา 15.30-18.00 น. 15.30-16.00  ลงทะเบียน 16.00-16.30  เรื่องเล่าจากลูกศิษย์ 16.30-17.15    ปาฐกถานำ โดย ศ.ดร. ไชยันต์ ไชยพร ปาฐกถา โดย ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี 17.15-18.00   ร่วมเสวนา […]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Thailand After Referendum : Scenarios and Prospects”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Thailand After Referendum : Scenarios and Prospects” วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย ศูนย์ศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ISIS #isisthailand http://www.isisthailand.org/ https://www.facebook.com/ISISThailand/ E-mail : isisthailand@gmail.com Tel : 022187432

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (แผน ก. และ แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง  (แผน ก. และ แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ)  ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 กำหนดการเปิดสอน  ปีการศึกษา 2559 รุ่น 5.2 (เปิดภาคการศึกษาเดือนมกราคม พ.ศ. 2560) จัดการเรียนการสอน วันพฤหัสบดี – วันศุกร์ เวลา 18.00 – 21.00 น. และวันเสาร์เวลา 09.00 – 16.00 น. รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  – 31 ตุลาคม 2559 ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2218 7325 มือถือ 087 932 2262 (พันธิตรา) อีเมล:  mapolgov.cu@gmail.com เว็บไซต์ : www.polsci.chula.ac.th/mpg เฟซบุ๊ก […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (แผน ข) รุ่นที่ 46 เปิดรับสมัครผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2559  (เรียนวันเสาร์และอาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559

เสวนาวิชาการ “พิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “พิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”  เพื่อเป็นเกียรติแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา บวรวัฒนา ผู้ล่วงลับ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ  โดย ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ  ในหัวข้อ “การเมืองผ่านเลนส์พิทยา บวรวัฒนา” และ รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์  ในหัวข้อ “การตกผลึกทางความคิดของพิทยา” และ ร่วมการเสวนา “หลากมุมมองต่อพิทยา กับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย” โดย ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์ ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา วันพฤหัสที่ 18 ส.ค 59 เวลา 8.30-12.30 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น13 อาคารเกษม อุทยานิน (ตึก3) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02218-7263  หรือ E-mail:polscicu68@gmail.com […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง (ภาคในเวลาราชการ)  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  2559 เวลา 13.00 น.  ห้องประชุมภาควิชาการปกครอง ชั้น 8 อาคารเกษมอุทยานิน(ตึก 3)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ADMISSION กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ADMISSION กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. ณ อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัฒฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัฒฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ภาคในเวลาราชการ  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น9 อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคนอกเวลาราชการ  ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 9 – 17  มิถุนายน 2559   ณ ห้องสำนักงานภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น9 อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศให้มารายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้อง 202 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก1 ชั้น 2 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง (ภาคนอกเวลาราชการ) รุ่นที่5 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน  2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.  ห้อง 107 อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2) ชั้น 1  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการสอบวัดคุณสมบัติ หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขารัฐศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 เวลา 11.30 – 16.00 น.   ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น 12  อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559 เวลา 11.30 – 16.00 น.   ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น 12  อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ)  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง507 ชั้น5 อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้น9 อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก3)  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตและศิลปศาตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตและศิลปศาตรดุษฏีบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ. ห้อง 615  อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก 3 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตและศิลปศาตรดุษฏีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตและศิลปศาตรดุษฏีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ. ห้อง 607 และ615  อาคารเกษมอุทยานิน (ตึก 3 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง(ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง(ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. ณ. ห้อง 106และ107 อาคารวรภักดิ์พิบูลย์ (ตึก 2 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต (ภาคในเวลาราชการและภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ. อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก1 ชั้น 2 ) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) (ภาคนอกเวลาราชการ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559  จึงขอแจ้งตารางการสอบและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

Page 1 of 2
1 2