ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 1 ตำแหน่ง และ สังกัดภาควิชาการปกครอง 1 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ..

Download (PDF, 2.58MB)