ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5

สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2559

Download (PDF, 1.59MB)