ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5

สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 – 16 มิถุนายน 2559

Download (PDF, 553KB)