ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสัมภาษณ์  วันที่ 6 มิถุนายน 2559

Download (PDF, 790KB)