[เสวนาวิชาการ] ประเทศไทยหลังยุคบรรหาร: เศรษฐกิจ การเมือง เครือข่ายอุปถัมภ์ในสุพรรณบุรี และอนาคตพรรคขนาดกลาง

หลักสูตร MAP-G และภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมฟังเวทีเสวนาวิชาการ

“ประเทศไทยหลังยุคบรรหาร: เศรษฐกิจ การเมือง เครือข่ายอุปถัมภ์ในสุพรรณบุรี และอนาคตพรรคขนาดกลาง”
(Thailand in the Post-Banharn Era: Economy, Politics, Clientelism in Suphanburi and the Future of Medium-Sized Parties)

วันที่ 10 พค. 2559  ห้อง 106 ชั้น 1 ตึก 2 (อาคารวรภักดิ์พิบูลย์) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

————————————————————————-

กำหนดการ

16.30 น. ลงทะเบียน
17.00 น. กล่าวเปิดการอภิปรายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
17.15 น. การอภิปรายทางวิชาการ โดย
– Dr. Yoshinori Nishizaki (National University of Singapore)
– คุณนิกร จำนง (พรรคชาติไทยพัฒนา)
– รองศาสตราจารย์ สุชาย ตรีรัตน์ (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ (ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
18.30 น. ซัก-ถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
19.00 น. กล่าวปิดการอภิปราย

กรุณายืนยันการเข้าร่วมมายังผู้จัดงานทาง e-mail: superkeng9317@gmail.com

 

13087225_1003075933080379_2358567868380889697_o