เสวนา: ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย: ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้สนใจ ร่วมงาน Rest in Peace, Chapter 2: Illness, suffering and Dying  มาแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ร่วมกันในหัวข้อ

“ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย: ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย”

วันศุกร์ ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น.-17.00 น.
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4
อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดยนิสิตปี 4 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13416739_1313096038702139_2707653336646616888_o

13350364_1313096102035466_887638652194953536_o