ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน)

ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายงานตัวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

Download (PDF, 357KB)