ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ADMISSION กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ADMISSION กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

รายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น.

ณ อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download (PDF, 299KB)

web release