เสวนาวิชาการ The Army, Strong Leadership and Democratization: Myanmar and Thailand

ภาควิชาการปกครอง และหลักสูตรการเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญร่วมงานเสวนา

The Army, Strong Leadership and Democratization: Myanmar and Thailand

โดย ศาสตราจารย์ Robert H Taylor ผู้เขียนหนังสือรัฐในพม่า และชีวประวัติของเนวิน ให้เกียรติมาบรรยายเปรียบเทียบประเด็นระหว่างกองทัพพม่าและไทยในกระบวนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตย

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กรกฏาคมนี้ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ร่วมเสวนาโดย 
รศ.ดร.กุลดา เกษบุญชู มี้ด
ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล และ
ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข

ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

(เข้าฟังฟรีและมีแปลภาษาไทย)
เจอกันนะครับ

You are cordially invited to a special talk by Dr. Robert H. Taylor with discussants from our faculty members.

It will be in English with some Thai summary.
28th July 2016 at 13.00-16.00
Room 107 Building #1, Faculty of Political Science Chulalongkorn University

13717214_1048129598575012_4958765861260224376_o