เสวนาวิชาการ “พิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ “พิทยากับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย”  เพื่อเป็นเกียรติแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยา บวรวัฒนา ผู้ล่วงลับ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 68 ปี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปาฐกถาพิเศษ  โดย

  • ศ.ดร.สุจิต บุญบงการ  ในหัวข้อ “การเมืองผ่านเลนส์พิทยา บวรวัฒนา” และ
  • รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์  ในหัวข้อ “การตกผลึกทางความคิดของพิทยา”

และ ร่วมการเสวนา “หลากมุมมองต่อพิทยา กับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย” โดย

  • ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
  • รศ.ดร.อุทัย เลาหวิเชียร
  • รศ.ดร.ปฐม มณีโรจน์

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา
วันพฤหัสที่ 18 ส.ค 59 เวลา 8.30-12.30 ณ ห้องประชุมเกษม สุวรรณกุล ชั้น13 อาคารเกษม อุทยานิน (ตึก3)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02218-7263  หรือ E-mail:polscicu68@gmail.com
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ goo.gl/OmU7QL

13620724_1798268767083157_248508500438686058_n-2