ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Thailand After Referendum : Scenarios and Prospects”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “Thailand After Referendum : Scenarios and Prospects” วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00-11.30 น. ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ โดย ศูนย์ศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ISIS #isisthailand

http://www.isisthailand.org/

https://www.facebook.com/ISISThailand/

E-mail : isisthailand@gmail.com

Tel : 022187432

isis 21-9-2016

Download (PDF, 492KB)