ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 : มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น “

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “สัมมนาวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2 : มุ่งสู่วิทยานิพนธ์ดีเด่น ” วันพุธที่ 19 ต.ค 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมมาลัยหุวะนันท์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์60ปี) (ตึก3)

phd seminar 2