มาแล้ว! เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก84ปีจุฬาฯ ขั้นตอนการชำระและการขอรับเหรียญ

มาแล้ว! เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก84ปีจุฬาฯ

 

ขั้นตอนที่1 :  การชำระเงินค่าเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึก 84 ปีจุฬาฯ

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ+จำนวนเหรียญ ที่ได้รับสิทธิ์ที่  http://www.polsci.chula.ac.th

และชำระเงิน โดย  โอนเข้า บ/ช ออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย  เลขที่ บ/ช 045-2-06661-0    ชื่อบัญชี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โอนเงินตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2560

กรุณา FAX  หรือ ส่งสำเนาใบ pay in  โปรดระบุชื่อผู้สั่งจอง (แจ้งประเภทบุคลากร หรือนิสิตปัจจุบัน         หรือนิสิตเก่า พร้อมลำดับที่ในใบรายชื่อ) +จำนวนเหรียญ ที่ได้รับสิทธิ์* มาที่ : แฟกซ์เบอร์ 02-2187246 หรือ e-mail :  thanyalak.acc@gmail.com คุณธัญลักษณ์ ศรดอก


ขั้นตอนที่ 2
: การขอรับเหรียญฯ

หลังโอนเงิน กรุณานำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อขอรับเหรียญได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่  10  กุมภาพันธ์ 2560

คณาจารย์ บุคลากร คณะรัฐศาสตร์ รับที่ : คุณเยาวณี   นาคศรี   โทร.02-2187256

นิสิตปัจจุบัน รับที่ :   คุณอุบลรัตน์   02-2187248

นิสิตเก่ารัฐศาสตร์  รับที่ คุณมณีรัตน์ ( K.อ้อ จนท.สมาคมฯ) 085-9018641

* เนื่องด้วยมีผู้สั่งจองเหรียญจำนวนมาก มหาวิทยาลัยจึงขอจำกัดให้ได้รับสิทธิ์ท่านละ 80% ของจำนวนเหรียญที่จอง

Download (PDF, 288KB)