ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาการเมืองและการจัดการปกครอง (รหัสหลักสูตร 2673 และ 2674  )

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ  รุ่นที่ 6

รายละเอียด แผน ก. >>>คลิกที่นี่<<<

รายละเอียด แผน ข. >>>คลิกที่นี่<<<

(เรียนวันพฤหัสบดี, ศุกร์ เวลา 18.00- 21.00 และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 21.00 น.

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2560

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  ตึก 2 ชั้น 1

หมายเลขโทรศัพท์ 0879322262 , 022187325

Download (PDF, 119KB)

Download (PDF, 95KB)