ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิขาการ (หมาวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิขาการ (หมาวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Download (PDF, 19KB)