ประกาศขยายเวลา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 15 ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ประกาศขยายเวลา

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบปริญญาโท ภาคนอกเวลาราชการ

ประจำปีการศึกษา 2560

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. และ

วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

(ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

Download (PDF, 293KB)