ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้มีรายชื่อเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2560

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

Download (PDF, 26KB)