ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00 เป็นต้นไป

Download (PDF, 418KB)