ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ วัน พุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560

เวลา 09.00 เป็นต้นไป

Download (PDF, 415KB)