ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
ผู้มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์ วัน เสาร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2560
เวลา 11.00 เป็นต้นไป
ณ 614 ชั้น 6 อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี)

Download (PDF, 538KB)