สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” Southeast Asis/ASEAN and The United States : From Obama to Trump and Beyond “

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” Southeast Asis/ASEAN and The United States : From Obama to Trump and Beyond ”

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 11.30 น.

ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ชั้น 12 อาคารเกษมอุทยานิน คณะรัฐศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาฯ

02-2187432 www.facebok.com/isisthailand

Email: isisthailand@gmail.com

Flyer-page-001 (8) (1)