ประกาศผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพน้กงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผลการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นพน้กงานมหาวิทยาลัย

สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5

สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ผู้มีรายชื่อเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสัมภาษณ์

ในวันอังคาร ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารสำราญราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 2)

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Download (PDF, 377KB)