ประกาศ รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 แบ่งตามตอนเรียน รายวิชา EAP I ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศ รายชื่อนิสิตชั้นปีที่ 2 แบ่งตามตอนเรียน รายวิชา EAP I  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560

Download (PDF, 56KB)

Download

กลุ่มงานบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

02-218-7312