คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ, นายชีพ จุลมนต์ และนายจรินทร์ จักกะพาก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอร่วมแสดงความยินดีกับ

Chatchai_01

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
(สิงห์ดำ รุ่น 32 และ นายกสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Cheep_02

นายชีพ จุลมนต์
(นิสิตเก่ารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)
ข้าราชกาตุลาการอาวุโส
ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลฎีกา

Jarin_03

นายจรินทร์ จักกะพาก
(สิงห์ดำ รุ่น 32)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้รับการเสนอชื่อจากคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน