ประกาศเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 17

รับสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 17

เปิดรับสมัคร 27 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2560

ใบสมัคร >>คลิก<<

SAP_P-27-10-2017