ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน)

ตำแหน่งอาจารย์ A5 สังกัดภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ชั้น 2 อาคารเกษม อุทยานิน (รัฐศาสตร์ ๖๐ ปี) คณะรัฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-2187253, 02-2187257

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิการยน 2560 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

ใบสมัคร >>คลิก<<

Download (PDF, 104KB)