ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 12 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 7 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 12 เครื่อง
และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 7 เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download (PDF, 20KB)