ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การตรวจสอบความโปร่งใสการขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจสอบความโปร่งใสการขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครขอรับทุนดังรายชื่อที่ปรากฏ
หากพบว่าผู้ใดไม่มีความเดือดร้อนและไม่สมควรได้รับทุน
สามารถแจ้งความคิดเห็นได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต
โทร 02-218-7248 มือถือ 085-911-714
อีเมล sap_chula@hotmail.com
ภายในวันที่ 6 เมษายน 2561

Download (PDF, 1MB)