ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการอบรมการถ่ายทำหนังสารคดีและเนื้อหาประกอบหนังร่วมกับทีมนักวิจัยท้องถิ่นเพื่อการผลิดหนังเรื่อง Salween-Thanlwin-Nu-River ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง Professional Development and Water Governance Project on the Salween-Thanlwin-Nu-River และจัดทำรายงานและเรียบเรียงเนื้อหาหลังเสร็จสิ้นการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
จ้างจัดการอบรมการถ่ายทำหนังสารคดี
และเนื้อหาประกอบหนังร่วมกับทีมนักวิจัยท้องถิ่น
เพื่อการผลิดหนังเรื่อง Salween-Thanlwin-Nu-River
ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง Professional Development
and Water Governance Project on the
Salween-Thanlwin-Nu-River
และจัดทำรายงานและเรียบเรียงเนื้อหาหลังเสร็จสิ้นการอบรม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Download (PDF, 24KB)