เสวนาวิชาการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ หัวข้อการเสวนา มหาอำนาจกับคาบสมุทรเกาหลี: อดีตและอนาคตของระเบียบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

เสวนาวิชาการภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ในวาระครบรอบ 70 ปี แห่งการสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
——————————————————————————-
มหาอำนาจกับคาบสมุทรเกาหลี: อดีตและอนาคตของระเบียบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
——————————————————————————-
วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 15.30 น.
ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
——————————————————————————-
ลงทะเบียนออนไลน์ : >>คลิก<<