ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสพัดลม จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2561

งานพัสดุ

กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

02-218-2746

Download (PDF, 16KB)