ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ เรื่อง การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน) สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป ประจำปีการศึกษา 2652

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา(ทุนขาดแคลน)
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 ขึ้นไป
ประจำปีการศึกษา 2652

กำหนดการเปิดรับสมัครและประกาศรายชื่อนิสิตได้รับทุน

1. เปิดรับสมัครและหมดเขตยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562

2. ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัคร ได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนากิจการนิสิต ชั้น 2 อาคารเกษมอุทยานิน (รัฐศาสตร์ 60 ปี) หรือดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์

3. ประกาศรายชื่อนิสิตเข้ารับการสัมภาษณ์ทุน วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์              http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์

4. ประกาศรายชื่อนิสิตสมควรได้รับทุน วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ http://www.polsci.chula.ac.th / ประชาสัมพันธ์

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-218-7248 , 085-911-7114

ใบสมัคร >>คลิกที่นี่<<

Download (PDF, 862KB)