ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2561
กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2562
ณ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Download (PDF, 119KB)