ประกาศคณะรัฐศาตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศคณะรัฐศาตร์ จุฬาฯ เรื่องประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย จำนวน 18 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยพัสดุ

กลุ่มงานบริหารการคลังและพัสดุ

02-218-7246

Download

Download (PDF, 438KB)