ประกาศคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน (ตำแหน่งอาจารย์ A5) ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน (ตำแหน่งอาจารย์ A5)
ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เข้าสอบข้อเขียน สอบสอน และสัมภาษณ์
ในวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายนี้

Download (PDF, 25KB)