ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
เข้าสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ ในวันและเวลาตามประกาศแนบท้ายนี้

Download (PDF, 217KB)