ประกาศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ(หมวดเงินอุดหนุน)
ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

Download (PDF, 255KB)