ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังโครงการสัมมนาวิชาการ ” สภา สว. = สภา…?”

สว. มีไว้ทำไม สว.จะเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างไร มาร่วมหาคำตอบได้
ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องเรียน 107 อาคารสำราษฏร์บริรักษ์ (ตึก 1) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย