ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ก.)
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562

ผู้มีรายชื่อรายงานตัวและปฐมนิเทศ วัน ศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น.

Download (PDF, 467KB)