ติดต่อคณะ

ที่อยู่

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์

0-2218-7250, 0-2218-7256

โทรศัพท์ติดต่อภายใน

โทรสาร

0-2218-7256

E-mail

ratthasatchula@gmail.com

Facebook

www.facebook.com/polscichulaofficial

ปฏิทินการดำเนินงานคณะรัฐศาสตร์

>>ปฏิทินการใช้ห้องประชุมของคณะ
>>ปฏิทินกิจกรรมของคณะ

แผนที่

แผนที่ภายในคณะ

Print

แผนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Print