หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์

16649430_643710655826517_8006033173299430027_n

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสโมสรนิสิต ได้ที่:
https://www.facebook.com/smopolscichula


สมาคมศิษย์เก่านิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมศิษย์เก่านิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ในการแจ้งกิจกรรมและข่าวสารเกี่ยวกับคณะฯ ให้กับบรรดาศิษย์เก่า รวมถึงทำหน้าที่รวบรวมทำเนียบศิษย์เก่าแต่ละรุ่น จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันและคณะรัฐศาสตร์