ประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน


Deadline Extension for the International Faculty Position (Full-Time Tenure Track) Applicants

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (หมวดเงินอุดหนุน) 

ตำแหน่งอาจารย์ A5 ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

จำนวน 1 อัตรา  

ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2567

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

อัตราเลขที่ 1828

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านอาชญาวิทยา หรืออาชญาวิทยาและงานยุติธรรม หรือการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรม จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง

ช่องทางการสมัคร

สมัครและส่งเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://careers.chula.ac.th/recruit/jobdetail/12184

สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 02 2187257, 02 2187333, 081 245 7269 

ในวันและเวลาทำการ ภาคเช้า 08.00 12.00 น. ภาคบ่าย 13.00 17.00 น.

หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr_polsci@chula.ac.th