อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ คือ การกระทำใดๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้อื่นเสียหาย

กระบวนการทำผิด

1. ทำให้คอมฯ ทำงานผิดพลาด

2. การใช้คอมฯ ในการกระทำผิด

3. การใช้คอมฯ หาผลประโยชน์

อาชญากรทางคอมพิวเตอร์

1. พวกมือใหม่ กางเกงขาสั้น

2. นักเจาะข้อมูล (Hacker)

3. อาชญากรในรูปแบบเดิม ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ

4. อาชญากรมืออาชีพ

5. พวกหัวรุนแรงคลั่งลัทธิ

ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

1. การเปลี่ยนแปลง ตัดต่อ ทำลายข้อมูล : เวลาทำงาน, บัญชี

2. การเจาะระบบ (Hacking)

-ระเบิดโทมาฮอค

-141 Hackers สาธารณูปโภค

-War Game สงครามปรมาณู

3. ไวรัสคอมพิวเตอร์

-Yahoo “Logic Bomb/ Warm”

Ex. Worm : Stone, Undicd, Michealangallo, ลาวดวงเดือน

4. การโจรกรรมข้อมูล

-ทางทหาร, การค้า, ความลับ

5. การหลอกเครื่องคอมฯ

-วายร้าย A.T.M.

6. การค้าขายหลอกลวงโฆษณาเกินจริง

7. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ลามก, อนาจาร

-ภาพถ่ายผู้หญิงเข้าห้องน้ำ

-ละเมิดเด็ก

-เชื่อมเวบไซด์ sex + สันตะปาปา

8. การค้าประเวณี

-นัดหมายทาง E – mail

9. การเล่นการพนัน

10. การฟอกเงินผ่านอินเตอร์เน็ต

11. การบงการประกอบอาชญากรรม

12. การปลุกระดมผ่านอินเตอร์เน็ต

-การล้มล้างรัฐบาล

13. การหมิ่นประมาท

*14. การฆ่าคนผ่านอินเตอร์เน็ต*

15. ปัญหา Y2K

-ธนาคาร, สถาบันการเงิน

-โรงพยาบาล เครื่องช่วยหายใจ, ฉีดยาอัตโนมัติ

-ภาษี, บัตรประชาชน

-โทรศัพท์

-หอบังคับการบิน

-การป้องกันประเทศ

แต่ปัญหาสำคัญที่เกิดจาก Y2K คือ ปัญหาโปรแกรมมั่ว

16. การรบกวนการทำงานคอมฯ ทั้งระบบ

-ส่ง E-mail 8,000 ฉบับ

*โรงพยาบาลกรุง Stock home

 

ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

1. การป้องกันเสียค่าใช้จ่ายสูง

-ร่วมมือแจ้ง E-mail

2. พิสูจน์กระทำผิด (Internet)

เช่น -ทำผิดที่ อเมริกาแต่ผลเกิดที่ไทย ปัญหาคือ การพิสูจน์การกระทำผิด

3. รับฟังพยานหลักฐาน

4. การบังคับใช้กฎหมาย : ข้ามชาติ

5. การขาดกฎหมายที่เหมาะสม

-อะไรคือทรัพย์ ?

-ใครคือผู้ปกป้อง

-ดำเนินการกับใคร

6. ความไม่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเจ้าหน้าที่

7. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม่

 หน้าถัดไป

1