อาชญากรรมข้ามชาติ

            อาชญากรรมข้ามชาติ หมายถึง การกระทำความผิดโดยละเมิดกฎหมายอาญา โดย ผู้ก่อกระทำขึ้นในประเทศหนึ่ง มีผลเสียหายเชื่อมโยงอีกประเทศหนึ่ง

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

1. โสเภณี

2. ยาเสพย์ติด

3. ลักทรัพย์

4. อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

5. แรงงานข้ามชาติ

6. การฉ้อโกง

-บริษัทประกัน

 

เหตุผลที่ไทยมีอาชญากรข้ามชาติมาก

(สาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับโจรครบครัน)

1. ยาเสพติด หาง่าย

2. อาวุธ หาง่าย

3. พาสปอร์ต วิซ่าปลอม

(ศก. หนังสือเดินทางปลอม ยอดจำหน่ายมากที่สุดในโลก)

4. กฎหมาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว

5. ใช้เงินซื้อได้ทุกอย่าง

6. ศูนย์กลางคมนาคม

7. ที่พัก ค่าครองชีพไม่แพง

หน้าถัดไป