พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

     พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ คือ พฤติกรรมทางเพศที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทั่วไปของคนสังคม โดยที่พฤติกรรมดังกล่าวถูกมองจากคนส่วนใหญ่ในสังคมว่าเป็นพฤติกรรมผิดปกติ 

      พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศในประเทศไทย สามารถจำแนกได้ ดังนี้

1.  ถ้ำมอง     

2.  การแอบถ่ายภาพโป๊ผู้อื่น

3.  ชอบโชว์อวัยวะ

- โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีพฤติกรรมดังกล่าวมักเป็นเพศชาย

 • ไม่เป็นอันตราย
 • และมักจะไม่ข่มขืนต่อ

. คำถามในการอภิปรายในชั่วโมง ?

- การถ่ายภาพโป๊  เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศหรือไม่

4.  ใช้ส่งของร่วมเพศหญิงมาสำเร็จความใคร่

-  เช่น ถุงน่อง - กางเกงใน - ยกทรง

5.  ถูไถอวัยวะเพศกับผู้อื่น

-  เช่น บนรถเมล์       - ในบริเวณงานวัด

6.  ชอบคนสูงอายุ หรือการชอบเด็ก

โดยการมีพฤติกรรมทางเพศที่ชอบผู้สูงอายุที่มีอายุมาก หรือ เด็กที่มีอายุน้อยมาก

7.  พฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ พิสดาร เช่น

 • พฤติกรรมซาดิสต์
 •  ความต้องการทางเพศสูง
 • ใช้ความรุนแรง

 • มีความสุขกับการเจ็บปวดของคนอื่น

8.  พฤติกรรมรักร่วมเพศ หรือ โฮโมเซ็กชวล

9.  มีความสัมพันธ์ทางเพศ ระหว่างผู้มีสายเลือดเดียวกันในครอบครัว  

10.  อารมณ์ทางเพศสูงมาก

®  นำไปสู่การข่มขืน

11.  การร่วมเพศกับคนที่ตายแล้ว

EX. ® ข่มขืนศพนางงาม

12.  ร่วมเพศกับสัตว์

13.  สำเร็จความใคร่เมื่อมี

- อุจจาระ  -ปัสสาวะ

14.  มีความสุขจากการพูดคุยลามก

- Sex phone

15.  การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

16.  การแลกคู่ในการร่วมเพศ

17.  การร่วมเพศเป็นหมู่

18.  การขายบริการทางเพศ

19.  การมีค่านิยม หรือการปฏิบัติที่แตกต่างจากสังคมไทยเรื่องเพศ

- การตัดผมล่าง รูปใบโพ , ดอกจิก

- ทำสีผมล่าง

 

          พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่ผิดปกติแตกต่าง จากคนทั่วไปในสังคมเพียงเล็กน้อยจนกระทั่งเป็นพฤติกรรม ที่มีความรุนแรงจนกระทั่งเป็นการละเมิดกฎหมายข้อกำหนด กฎหมายของบ้านเมือง ที่เรียกว่าพฤติกรรมอาชญากร    

 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ประเภทรักร่วมเพศ

          พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ประเภทรักร่วมเพศ โดยทั่วไปสามารถจำแนกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

.  ทอม   - Tom boy

     ได้แก่ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบผู้หญิงด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตน เลียนแบบผู้ชาย

.  ดี้        - Lady

     ได้แก่ ผู้หญิงที่มีพฤติกรรมชอบผู้หญิงด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตนเป็นผู้หญิง

.  ตุ๊ด      - Tussy

     ได้แก่ ผู้ชายที่มีพฤติกรรมชอบผู้ชายด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตนเลียนแบบผู้หญิง

.  เกย์      ( ไม่ค่อยเปิดเผย )

     ได้แก่ ผู้ชายที่มีพฤติกรรมชอบผู้ชายด้วยกัน โดยมีการปฏิบัติตนเป็นผู้ชาย

 

รูปแบบของการรักร่วมเพศ

1.  ประกาศตัว

 • เป็นผู้ที่ประกาศตนอย่างเปิดเผยว่ามีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

2.  สิ้นหวัง และรักสองเพศ

 • แต่งงาน
 • ดำรงชีวิตตามแบบฉบับของสังคม
 • รักร่วมเพศแอบแฝง
 • ปกปิดคู่สมรส

3.  ซ่อนตัว

 • ซ่อนความรักร่วมเพศ
 • ดำรงสถานภาพในสังคม
 • ไม่แต่งงาน
 • ปกปิดไม่ให้ใครรู้

4.  ยอมรับ

 • เป็นกลุ่มของผู้ที่มีอายุมากขึ้น จะเปิดเผยตัวเองมากขึ้น
 • ต้องการมีความสัมพันธ์ยืนยง
 • ดำรงชีวิตสามี - ภรรยากับคู่ขา

5.  สภาวะบีบบังคับ

 • ข้อจำกัดของสถานที่

เช่น  คุก  , โรงเรียนประจำ

6.  โสเภณี

 •  ต้องการเงิน

 

 

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ประเภทโสเภณี

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศโดยการค้าประเวณี สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1.  ความสมัครใจ

2.  การถูกบังคับ

 

* การถูกบีบบังคับค้าประเวณี *

- ทาสทางเพศ ?

-  ปราศจากสิทธิ

-  บังคับ   ® ติดหนี้ ( แรงงานทาส )

ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

-  ไม่มีสิทธิใด ๆ

. เลือกลูกค้า     . ขายบริการ

-  แรงงานผิดกฎหมาย

® ไม่มีสิทธิทางสังคม

-  เหยื่อของความรุนแรง : ร่างกาย + จิตใจ

® การถูกตีตราจากสังคม

-  การบังคับใช้กฎหมาย

® ลงโทษผู้หญิง

-  กรณีข้ามชาติ

® บุคคลไร้ถิ่นฐาน

-  กระบวนการยุติธรรม

® ละเมิดสิทธิ , คุกคาม

เหยื่อ  ?

-  สื่อ

® เสนอข่าวเหยื่อ >

ผู้แสวงหาผลประโยชน์

* ตีตรา *

-  การทำร้ายตัวเอง

® ยาเสพติด , ฆ่าตัวตาย

การค้าประเวณีด้วยความสมัครใจ

อันมีสาเหตุจาก

1.  วัตถุนิยม

2.  ค่านิยมใหม่ในเรื่องเพศ

- การเสียตัวเป็นเรื่องธรรมดา

การตัดสินใจขายตัวแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

1.  ต้องการทำ

อยากได้ ® สิ่งของต้องประสงค์

2.  ประชดชีวิตและครอบครัว

เรียนตก  ®  อกหัก

3.  ชอบ + ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น

- มีปัญหา

- ไม่สามารถจัดการปัญหาได้

สาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

1. บรรทัดฐานทางเพศ

-  เพศ กับสถาบันครอบครัว

® เพศสัมพันธ์ก่อให้เกิดบุตร

® ความปรารถนา ทางเพศ

.บรรทัดฐานความเป็นแม่

. บรรทัดฐานเรื่องเพศ

เพศหญิง    สัญลักษณ์

ของวัตถุทางเพศ  ?

. การเลี้ยงดู

วัฒนธรรมไทยโบราณ

- ผู้ชาย ® เซ็กซ์ ® การได้มาซึ่งอำนาจ

2.  ตั้งใจแสดงออกเรื่องเพศมากไป

- การแต่งกาย

3.  สาเหตุชีวภาพ

- กะเทยแท้

- ฮอร์โมน     ข่มขืน

-โครโมโซม

4.  สภาพแวดล้อม + การเลี้ยงดู

- อายุ 1 - 6 ปี เป็นช่วงกำหนดเพศ

5.  แฟชั่น

6.  สื่อ

7.  สนใจเรื่องเพศมากเกินไป

 

ผลกระทบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

1.  เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย

2.การสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาประเทศ

- ไม่สามารถทำได้เต็มที่ 

3.  พฤติกรรมเลียนแบบ

® บทบาทไม่เหมาะสม

4.  อาชญากรรม

. อารมณ์รุนแรง ® EX.  ฆ่าตัดคอ , หั่นศพ

5.  สุขภาพ

® -โรคติดต่อ

- เอดส์

5.  ยาเสพติด

6.  โรคติดต่อ

* เอดส์ *

7.  อาการทางจิตใจ

8.  พฤติกรรมเบี่ยงเบนอื่น ๆ

- ฆ่าตัวตาย

 

หน้าถัดไป