พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกี่ยวข้องกับ " ความผิดปกติทางจิต "

     ความผิดปกติทางจิตอาจนำไปสู่ความประพฤติที่เบี่ยงเบน รวมทั้งการก่ออาชญากรรมได้

* ประเภทของจิตผิดปกติ สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. โรคประสาท ( Psychoneuroses )

 ได้แก่ ผู้ที่มีความผิดปกติทางด้านประสาท โดยอาจมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ปกติเหมือนคนอื่นทั่วไป เช่น

. หงุดหงิด

. หวาดกลัว

. นึกถึงแต่ตนเอง

. เจ็บป่วย ( ไม่เป็น )

. กระทำผิดโดยไม่รู้ตัว

* มักไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไป *

Ex. อนาจาร , ทำร้ายผู้อื่น

2. ไซโคสิส ( Psychoses ) 

ได้แก่ ผู้ที่มีอาการทางประสาท หรือจิตใจที่แสดงออกโดยการแยกตัวจากสังคม  หรือโลกแห่งความจริง หรือ ซึ่งบางคนอาจมีอาการที่เรียกได้ว่า "บ้า" 

3. ไซโคพาธ ( Psychopathic Personality )

ได้แก่ ผู้ที่มีอาการทางประสาท หรือจิตใจที่มีความผิดปกติ อันอาจนำไปสู่การกระทำผิดได้ โดยมีอาการ อาทิ

. ต่อต้านสังคม

.ยึดมั่นในโลกแห่งความเป็นจริง แต่

     - คิดถึงแต่ตัวเอง

     - ไม่มีจิตสำนึก

     - ไม่มีความเห็นอกเห็นใจ

     - ไม่มีศีลธรรม

     - ไม่เสียใจในสิ่งที่ได้กระทำ

ความผิดปกติทางจิตของคนไทย

- คนไทย 10 - 15 % มีปัญหาสุขภาพ " จิต "

- ไม่พบแพทย์ ® ไม่รู้ตัว   .อาย   .รักษาไม่ได้

- อาการจิตเวชที่พบในคนไทย

     -โรคซึมเศร้า

     - โรคจิตเภท

     - โรคประสาท

* โดยเฉพาะความวิตกกังวล          อารมณ์แปรปรวน

โรคไบโพลาร์ ( Bi- polat )

     เป็นโรคทางจิตที่พบได้มากในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยอาจมีอาการดังนี้

. อารมณ์แปรปรวน เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย

. ซึมเศร้า 4 - 6 เดือน ® ปกติ

. คล่องแคล่ว ขยัน

. อารมณ์ดี  เข้าสังคมเก่ง

. ชอบเที่ยว + สำส่อนทางเพศ

. ฟุ้งเฟ้อ

. สามารถฆ่าตัวตายได้

* เกิดจาก

. กรรมพันธุ์

. ความเครียด

. สมองผิดปกติ

 

สติปัญญาของผู้ต้องขัง : คดีร้ายแรง

. นักโทษประหารชีวิต

     IQ  ต่ำกว่าปกติ

   ®     . ชักจูง

                 . โน้มน้าว

                 . จ้างวาน

. คนก่ออาชญากรรมคดีร้ายแรง

IQ  ( IQ  = Intelligence Quotient )

เฉลี่ย     =     70 - 80

= เด็ก      7   ขวบ *

ดังนั้น  ความผิดปกติทางจิตจึงอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดพฤติกรรม เบี่ยงเบน และพฤติกรรมอาชญากร

หน้าถัดไป