ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ A5 ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์

สอบคัดเลือก วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559  ณ ห้อง 1012 ชั้น 10 อาคารเกษมอุทยานินตั้งแต่เวลา 09.00

Download (PDF, 592KB)