หน่วยงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสโมสรนิสิต ได้ที่: YouTube : Singhdam Channel X : @SmopolsciCU IG : @SmopolsciCU

สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส.ร.จ.) ทำหน้าที่ในการแจ้งกิจกรรมและข่าวสารเกี่ยวกับคณะฯ ให้กับบรรดาศิษย์เก่า รวมถึงทำหน้าที่รวบรวมทำเนียบศิษย์เก่าแต่ละรุ่น จัดกิจกรรมสิงห์ดำสัมพันธ์ และให้การสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตปัจจุบันของคณะรัฐศาสตร์ ที่ทำการสำนักงาน สมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ ตั้งอยู่ ณ ชั้น 12 อาคารเกษม-อุทยานิน (ตึก3) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย