ติดต่อคณะ

ติดต่อคณะ


ที่ตั้ง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

46 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

----------------------------

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายในคณะรัฐศาสตร์

อีเมล : saraban_polsci@chula.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2218-7256